Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh năm học 2016-2017,
Từ ngày 01/12/2016 đến 14/01/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa đã tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, cấp thành phố năm học 2016-2017. Hội thi năm nay có 57 giáo viên tham gia là những giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường 2 năm liên tục.
Đến với hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố, các giáo viên đã được đánh giá ở 4 phần thi: đánh giá về hồ sơ chủ nhiệm, làm bài thi hiểu biết, bài thi ứng xử tình huống sư phạm và dự thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Vì vậy,kết quả hội thi chính là sự đánh giá tổng hợp về năng lực, trình độ chuyên môn và kĩ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên tiểu học.
Trải qua 4 phần thi, có 43 giáo viên được trao giấy chứng nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố năm học 2016-2017. Ban tổ chức Hội thi đã tặng giấy khen cho 03 đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba, gồmTrường Tiểu học Trường Sơn, Tiểu học Long Hương, tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và 33 giải cá nhân gồm 06 giải Nhất,
11 giải Nhì và 16 giải Ba. Trong đó cô Hồ Thị Hoài Thu, giáo viên trường tiểu học Trường Sơn đạt điểm cáo ở cả 04 phần thi.

IMG_1017 (FILEminimizer).JPG


IMG_1031 (FILEminimizer).JPG


Kết quả hội thi là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục ở từng đơn vị trường, biết được đơn vị nào mạnh, đơn vị nào còn yếu, yếu ở mặt nào, từ đó có biện pháp quản lí, chỉ đạo phù hợp và bồi dưỡng nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chọn ra 12 giáo viên tham gia dự thi hội thi cấp tỉnh trong năm học 2016-2017.

IMG_1040 (FILEminimizer).JPG