Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 1073/QĐ-SGDDT, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Quyết định V/v thành lập Hội đồng chấm thi - Kỳ thi học sinh giỏi lớp12 cấp tỉnh, năm học 2019 - 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng chấm thi - Kỳ thi học sinh giỏi lớp12 cấp tỉnh

năm học 2019 - 2020

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia;

Căn cứ Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về khung kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm thi - Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019 – 2020, gồm:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Ba       - Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó chủ tịch:

1.                     Ông Nguyễn Ngọc Trung                   – Trưởng phòng, Phòng QLCL;

2.                     Ông Lưu Thanh Tú                            – Trưởng phòng, Phòng GDTrH-TX;

3.                     Bà Lữ Thị Trà Giang                          – Hiệu trưởng, THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Thư ký:

1.             Ông Trương Minh Vương             – Chuyên viên, Phòng QLCL;

2.             Bà Trần Thị Thanh Vân                – Chuyên viên, Phòng QLCL;

3.             Bà Nguyễn Hồng Tiến                            – TKHĐ, THPT Chuyên Lê Quý Đôn;

4.             Ông Nguyễn Phương Nam            – Giáo viên, THPT Châu Thành;

5.             Ông Phạm Phúc Phương              – P.Hiệu trưởng, THPT Nguyễn Trãi;

6.             Ông Đậu Hùng Cường                        – Giáo viên, THPT Trần Văn Quan;

7.     Ông Nguyễn Văn Thành                   – Giáo viên, THPT Phú Mỹ.

Tổ làm phách, tổ cán bộ chấm thi, kỹ thuật viên, y tế, phục vụ, bảo vệ (theo danh sách đính kèm).

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng chấm thi thực hiện theo Quy chế thi học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

  Thời gian làm việc:

-  Từ 8 giờ, ngày 12/12/2019: Lãnh đạo, thư ký, tổ phục vụ chuẩn bị hồ sơ và cơ sở vật chất cho Hội đồng chấm thi;

-  Bắt đầu 7 giờ 30 phút, ngày 13/12/2019 họp toàn thể Hội đồng chấm thi và chấm thi theo lịch;

   Địa điểm: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, đường 3 tháng 2, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

   (Riêng tổ làm phách có thời gian, địa điểm được thông báo riêng)

          Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Hiệu trưởng các trường THPT có liên quan, các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

File đính kèm: Download

1 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4