Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 327/SGDDT-GDTrHTX, ngày 25 tháng 02 năm 2020 V/v mời họp thống nhất kế hoạch tổ chức Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, Hội thi giáo viên dạy giỏi và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Để chuẩn bị cho việc tổ thực hiện Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tỉnh của THCS năm học 2019 – 2020, thi giáo viên dạy giỏi và các cuộc thi KHKT cho học sinh, Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT cử đại diện tham dự cuộc họp. Cụ thể:

1. Thành phần

- Lãnh đạo các Phòng GDĐT;

- Chuyên viên phụ trách cấp THCS.

2. Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 02 năm 2020 (Thứ 6).

3. Đại điểm: Phòng 302, Sở GDĐT.

4. Nội dung:

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tỉnh đối với khối THCS, năm học 2019 – 2020.

- Bàn về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên gạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi của Bộ GDĐT.

- Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh.

5. Chuẩn bị: Các phòng cần chuẩn bị các nội dung sau:

- Báo cáo kế hoạch tổ chức thi Chuyên đề đổi mới PPDH cấp phòng và số lượng chuyên đề đăng ký dự thi cấp tỉnh.

- Dự kiến kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giao viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp phòng.

- Báo cáo việc tổ chức thi khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp phòng và giải pháp cho Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng, năm học 2019 – 2020.

Để cuộc họp đảm bảo như kế hoạch, đề nghị các phòng GDĐT chuẩn bị đầy đủ nội dung và tham dự đúng thành phần. Công văn này thay cho thư mời họp./.

File đính kèm: Download

805 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5