Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 30/SGDDT-GDTrHTX, ngày 07 tháng 01 năm 2020 V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm 2019 của các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Kính gửi: Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ; tin học; ngoại ngữ-tin học.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là trung tâm); Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:    

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1. Cơ sở vật chất

STT

Phòng học

Bảng

Bàn ghế học sinh

Máy chiếu

Ti vi

Số lượng

 

 

 

 

 

2. Số lượng giáo viên, nhân viên, quản lý  

STT

Giáo viên Việt Nam

Giáo viên nước ngoài

Nhân viên

Quản lý

Ghi chú

Số lượng

 

 

 

 

 

3. Liệt kê danh sách và thông tin của giáo viên Việt Nam, giáo viên người nước ngoài (Theo bảng biểu mẫu thống kê số liệu đính kèm).

4. Số học viên trong năm 2019 (tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

STT

Số lượng học viên học Ngoại ngữ

Số lượng học viên học Tin học

Ghi chú

Chương trình học

 

 

 

5. Số học viên tham gia thi chứng chỉ quốc tế năm 2019 (Theo bảng biểu mẫu thống kê số liệu đính kèm).  

6. Chương trình hiện đang giảng giảng dạy tại trung tâm

7. Các hoạt động xã hội.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Thuận lợi.

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

3. Phương hướng thời gian tới.

4. Đề xuất, kiến nghị   

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên) trước ngày 14/01/2020, theo địa chỉ: Sở GDĐT số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email:  phonggdtx.sobariavungtau@moet.edu.vn, số điện thoại khi cần liên hệ 0254.385.9726).   

File đính kèm: Download
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5