Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
942/PGDĐT-TH Kết luận kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động Trường THCS...

         Số: 942/PGDĐT-TH                          Bà Rịa, ngày 18 tháng 11 năm 2016


KẾT LUẬN
Kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi
Năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: