Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
907/PGDĐT về việc cử CBQL và giáo viên dự tiết dạy minh họa theo phương pháp dạy...

          Số: 907/PGDĐT                               Bà Rịa, ngày 08 tháng 11 năm 2016

V/v cử CBQL và giáo viên dự tiết dạy
minh họa theo phương pháp dạy học
tích cực ở cấp tiểu học, cấp tỉnhKính gửi: Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thanh Đằng;
TH Trường Sơn; TH Long Hương; TH Nguyễn Bá Ngọc
Tài Liệu Kèm Theo: