Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
900/PGDĐT về việc lập tờ trình đề xuất nhu cầu nhân sự và kinh phí để thuê nhân ...

          Số: 900/PGDĐT                           Bà Rịa, ngày 03 tháng 11 năm 2016

V/v: Lập tờ trình đề xuất nhu
nhân sự và kinh phí để thuê nhân
viên lao công để dọn vệ sinh trường học


Kính gửi: Các trường Mầm non Công lập
Tài Liệu Kèm Theo: