Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
683/PGDĐT V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017

       Số: 683/PGDĐT                                            Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2016
V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục tiểu học năm học 2016-2017

Kính gửi: Các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: