Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
101/QĐ-PGDĐT Quyết định công nhận giáo viên hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường...

  Số: 101/QĐ-PGDĐT                               Bà Rịa, Ngày 12 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận giáo viên hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
cấp tiểu học -Năm học 2015-2016
Tài Liệu Kèm Theo: