Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
172/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành p...

  Số 172/TB-UBND                                 Bà Rịa, ngày 05 tháng 04 năm 2016


THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
thành phố Bà Rịa năm học 2015-2016
Tài Liệu Kèm Theo: