Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
228/PGDĐT V/v tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam ở cấ...

  Số: 228/PGDĐT                               Bà Rịa, ngày 05 tháng 04 năm 2016

V/v tiếp tục triển khai thực hiện 
mô hình trường tiểu học mới Việt Nam
ở cấp tiểu học từ năm học 2016-2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học
Tài Liệu Kèm Theo: