Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
77/PGDĐT-TH về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Bính thân, năm 2016

         Số: 77/PGDĐT-TH                         Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2016

V/v: Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết
Nguyên đán Bính thân, năm 2016Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS
và các cơ sở giáo dục mầm non thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: