Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
47/PGDĐT về việc báo cáo công tác thu, chi của các trường học

          Số: 47/PGDĐT                      Bà Rịa, ngày 14 tháng 01 năm 2016

V/v báo cáo công tác thu, chi
của các trường họcKính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: