Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1055/PGDĐT về việc báo cáo đội ngũ viên chức làm công tác y tế, kế toán, văn thư...

          Số: 1055/PGDĐT                        Bà Rịa, ngày 14 tháng 12 năm 2015

V/v Báo cáo đội ngũ viên chức làm
công tác y tế, kế toán, văn thư, thủ quỹKính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: