Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
775/PGDĐT-TH về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2015 - 2016

       Số: 775/PGDĐT-TH                  Bà Rịa, ngày 22 tháng 9 năm 2015

V/v: Hướng dẫn thực hiện công
tác kiểm tra năm học 2015-2016Kính gửi: Các trường mầm non,tiểu học
và THCS thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: