Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
750/PGDĐT về việc tham dự lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng cá nhân điển hình ...

          Số: 750/PGDĐT                       Bà Rịa, ngày 15 tháng 9 năm 2015

V/v tham dự lễ tổng kết tuyên dương
khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến
trong năm học 2014-2015Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH Điện Biên, THCS Nguyễn Du,
Phước Nguyên, Nguyễn Trãi, Dương Văn Mạnh

Tài Liệu Kèm Theo: