Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
748/PGDĐT về việc nhập dữ liệu quản lý nhân sự phần mềm PMIS năm học 2015-2016

        Số: 748/PGDĐT                          Bà Rịa, ngày 14 tháng 9 năm 2015

V/v nhập dữ liệu quản lý nhân sự
phần mềm PMIS năm học 2015-2016


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: