Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
695/PGDĐT-TH về việc kết quả hiến máu tình nguyện 3 đợt của năm 2015 và chỉ tiêu...

         Số: 695/PGDĐT-TH                       Bà Rịa, ngày 21 tháng 8 năm 2015

V/v: kết quả hiến máu tình nguyện 3
đợt của năm 2015 và chỉ tiêu vận động
HMTN đợt 4, ngày 24/11/2015


Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học và THCS
thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: