Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
616/PGĐT-TH về việc tham gia hiến máu tình nguyện ngày 17/8/2015

           Số: 666/PGDĐT-TH                          Bà Rịa, ngày 14 tháng 8 năm 2015

V/v: Tham gia hiến máu
tình nguyện ngày 17/8/2015Kính gửi: Các trường tiểu học, trung học cơ sở
Tài Liệu Kèm Theo: