Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
645/PGDĐT-TH về việc đề nghị mời lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2015-201...

           Số: 645/PGDĐT-TH                       Bà Rịa, ngày 07 tháng 8 năm 2015

V/v: đề nghị mời lãnh đạo tỉnh dự
Lễ khai giảng năm học 2015-2016


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học
và THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: