Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
630/TB-PGDĐT Thông báo về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh nhân...

        Số: 630/TB-PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 03 tháng 8 năm 2015THÔNG BÁO
V/v chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh
nhân viên kế toán các trường học
Tài Liệu Kèm Theo: