Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
625/PGDĐT-TH về việc tiếp tục phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại...

        Số: 625/PGDĐT-TH                       Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2015

V/v: Tiếp tục phát động đợt thi đua
lập thành tích chào mừng Đại hội
Đảng các cấp và Đẩy mạnh phong
trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày
hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: