Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
615/PGDĐT về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2015 - 2016

       Số: 615/PGDĐT                    Bà Rịa, ngày 27 tháng 7 năm 2015

V/v: Triển khai thực hiện bảo hiểm
y tế HSSV năm học 2015-2016


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học,
trung học cơ sở thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: