Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
131/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc kiểm tra công tác quản lý tài chính Trường THCS ...

         Số: 131/QĐ-PGDĐT                     Bà Rịa, ngày 06 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra công tác quản lý tài chính
Trường THCS Lê Quang Cường, năm học 2014 - 2015
Tài Liệu Kèm Theo: