Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
534/PGDĐT về việc lập dự toán mua sắm thiết bị dạy học, thiết bị nội thất cho họ...

           Số: 534/PGDĐT                        Bà Rịa, ngày 24 tháng 6 năm 2015

V/v: Lập dự toán mua sắm thiết
bị dạy học, thiết bị nội thất cho
học sinh lớp 5 tuổi năm học
2015 - 2016Kính gửi: Các trường mầm non Công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tài Liệu Kèm Theo: