Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
511/PGDĐT về việc lập danh sách đối tượng thụ hưởng các chính sách cho đồng bào ...

          Số: 511/PGDĐT                          Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 năm 2015

V/v: Lập danh sách đối tượng
thụ hưởng các chính sách
cho đồng bào dân tộc thiểu số
năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc
Các trường THPT trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: