Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
470/PGDĐT về việc triển khai dịch vụ thu tiền điện qua ngân hàng

          Số: 470/PGDĐT                    Bà Rịa, ngày 14 tháng 4 năm 2015

V/v triển khai dịch vụ thu tiền điện
qua ngân hàng


Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: