Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
218/PGDĐT-TH về việc tham gia hiến máu tình nguyện ngày 02/4/2015

           Số: 218/PGDĐT- TH                 Bà Rịa, ngày 30 tháng 3 năm 2015

V/v: tham gia hiến máu
tình nguyện ngày 02/4/2015


Kính gửi: Các trường mầm non thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: