Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
194/PGDĐT Báo cáo tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 4...

         Số: 194/BC-PGDĐT                      Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2015


BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm
40 năm ngày giải phóng Miền Nam, giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(30/4/1975 - 30/4/2015)
Tài Liệu Kèm Theo: