Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
543/PGDĐT về việc tham dự lớp đào tạo lại cho cán bộ làm công tác YTHĐ trong trư...

      Số: 543/PGDĐT                      Bà Rịa, ngày 25 tháng 8 năm 2014

V/v: Tham dự lớp đào tạo lại cho cán bộ
làm công tác YTHĐ trong trường học


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thành phố Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: