Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
96/PGDĐT-TH về việc nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, năm 2015

          Số: 96/PGDĐT-TH                 Bà Rịa, ngày 05 tháng 02 năm 2015

V/v: nghỉ Tết Nguyên đán
Ất Mùi, năm 2015


Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS
và các cơ sở giáo dục mầm non thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: