Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
14/PGDĐT-TH về việc tham gia hiến máu tình nguyện ngày 10/01/2015

        Số: 14/PGDĐT-TH                    Bà Rịa, ngày 07 tháng 01 năm 2015

V/v: tham gia hiến máu
tình nguyện ngày 10/01/2015


Kính gửi: Các trường mầm non thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: