Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
946/PGDĐT-TH về việc thực hiện vận động hiến máu tình nguyện năm 2015

        Số: 946/PGDĐT-TH                Bà Rịa, ngày 16 tháng 12 năm 2014

V/v: Thực hiện vận động hiến
máu tình nguyện năm 2015


Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: