Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 749/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các...

Số: 749/PGDĐT                                             Bà Rịa, ngày  26    tháng 10 năm 2018

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân

tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2018.        

                      Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa          
Tài Liệu Kèm Theo: