Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 751/KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Tập huấn dạy và học võ cổ truyền trong các trường phổ ...

Số: 751/KH-PGDĐT                                           Bà Rịa, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn dạy và học võ cổ truyền trong các trường phổ thông

năm học 2018 - 2019


Tài Liệu Kèm Theo: