Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
công văn số 4530/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạohướng...

công văn số 4530/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn thực hiệnThông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tài Liệu Kèm Theo: