Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ...

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tài Liệu Kèm Theo: