Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 495/PGDĐT V/v tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè 2018

Số: 495/PGDĐT                                                           Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2018

V/v tổ chức lớp tập huấn bồi 

dưỡng chuyên môn hè 2018

 

Kính gửi:

-    Hiệu trưởng các trường mầm non;

-    Chủ các nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục


Tài Liệu Kèm Theo: