Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 325/PGDĐT V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho HS dịp nghỉ hè và kỳ thi...

Số 325/PGDĐT                                                            Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 năm 2018

V/v bảo đảm trật tự an toàn giao

thông cho HS dịp nghỉ hè và kỳ thi

THPT quốc gia năm 2018.

 

                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.


Tài Liệu Kèm Theo: