Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 242/PGDĐT V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018

Số: 242/PGDĐT                                                             Bà Rịa, ngày 11 tháng 4 năm 2018

V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

THCS năm học 2017-2018.

 

 

                                    Kính gửi:          - Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa;

                                                            - Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

                                                            - Trường học Viện Anh quốc.

Tài Liệu Kèm Theo: