Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 215/PGDĐT V/v tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT NH 2018-2019

Số: 215/PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 04 tháng 4 năm 2018

V/v tổ chức thi thử tuyển sinh

vào lớp 10 THPT NH 2018-2019.

 

                                                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: