Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 160/QĐ-PGDĐT V/v tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 và sơ kế...

Số: 160/QĐ-PGDĐT                                        Bà Rịa, ngày 15 tháng 3 năm 2018

V/v tổ chức hoạt động nhân ngày

quốc tế hạnh phúc 20/3 và

sơ kết 05 năm thực hiện đề án.

 

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: