Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 149/PGDĐT V/v ngăn ngừa tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở ...

Số: 149/PGDĐT                                                Bà Rịa, ngày 12 tháng 3 năm 2018

V/v ngăn ngừa tình trạng xâm hại,

bạo hành trẻ em trong các cơ sở

giáo dục mầm non.

                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, Chủ các nhóm lớp tư thục trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: