Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Sô: 79/PGDDT V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đợt cao điểm từ nay đế...

Sô: 79/PGDDT                                                                          Bà Rịa, ngày 31 tháng 01 năm 2018

V/v Tăng cường công tác đảm bảo trật tự

ATGT đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên

Đán Mậu Tuât năm 2018.

 

                                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: