Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 77/PGDĐT V/v treo cờ tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018

Số: 77/PGDĐT                                                                    Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2018

V/v treo cờ tổ quốc và nghỉ Tết

Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018.

                                                          Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS và nhóm trẻ,

                                                                           lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: