Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
63/PGDĐT V/v tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp Tỉnh năm học 2017-20...

          Số: 63/PGDĐT                                                                    Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2018

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh

giỏi dự thi cấp Tỉnh năm học 2017-2018.

 

                                                        Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: