Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 47/PGDĐT V/v tổ chức họp giao sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018

S 47/PGDĐT V/v tổ chức họp giao ban                         Bà Rịa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: