Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Công văn số 1065/PGDĐT, V/v phòng chống tai nạn đuối nước cho hoc sinh trên địa ...

Số 1065/PGDĐT, V/v phòng chống tai nạn đuối nước     Bà Rịa, ngày 08 tháng 12 năm 2017

cho hoc sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa

 

                    Kính gửi: Các trường TH và THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: