Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 1011/PGDĐT, Tham dự chuyên đề "Áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy họ...

Số 1011/PGDĐT, Tham dự chuyên đề "Áp dụng phương pháp    Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2017

Bàn tay nặn bột vào dạy học sinh học 6"

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: