Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 1911/SGDĐT, về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viê...

Số 1911/SGDĐT, về việc ban hành                    Bà Rịa, ngày 27 tháng 10 năm 2017

tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy

của giáo viên từ năm học 2017 – 2018

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

 

Tài Liệu Kèm Theo: